• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 23. Postponing Examination of a Case (Sections 209-213)

29.05.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-197/2017

Download

08.12.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-276/2015

Download

18.01.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-344/2013

Vekseļu likuma normas nav piemērojamas attiecībā uz dokumentu, kas gan nosaukts par vekseli, bet kura samaksa ar pušu vienošanos padarīta atkarīga no citas saistības nepildīšanas, tādējādi piešķirot vekselim līgumsoda funkciju.

Download

14.05.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-173/2013

Tiesai iesniegtās darbnespējas lapas bez papildu pierādījumiem par saslimšanas raksturu ne vienmēr ir pamats neierašanās tiesas sēdē iemeslu atzīt par attaisnojošu.

Download

07.11.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-543/2001

Download

29.03.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-130/2000

Download