• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 74. Compulsory Delivery of Property Adjudged by a Court; Enforcement of Actions Imposed by a Court Judgment (Sections 619-620)

27.05.2021. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-693/2021

Zvērināts tiesu izpildītājs ir atzīstams par lietas dalībnieku (pieteicēju) lietās, kas pēc viņa pieteikuma ir ierosinātas Civilprocesa likuma 620. panta ceturtās daļas kārtībā, un ir tiesīgs realizēt visas Civilprocesa likuma 74. panta otrajā daļā noteiktās lietas dalībnieku tiesības un pienākumus.

Download

15.03.2018. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-415/2018

Download