• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 68. Status of a Bailiff (Sections 548-552)

27.05.2021. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-693/2021

Zvērināts tiesu izpildītājs ir atzīstams par lietas dalībnieku (pieteicēju) lietās, kas pēc viņa pieteikuma ir ierosinātas Civilprocesa likuma 620. panta ceturtās daļas kārtībā, un ir tiesīgs realizēt visas Civilprocesa likuma 74. panta otrajā daļā noteiktās lietas dalībnieku tiesības un pienākumus.

Download

16.11.2005. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-69/2005

Lēmums, ar kuru noraidīts pieteikums par naudas soda uzlikšanu, nav pārsūdzams.

Download

07.08.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-91/1996

Download