• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pensions and benefits

12.10.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-318/2005

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atteikums izmaksāt aprēķināto, bet neizmaksāto, pensiju kā administratīvais akts pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā.

Download

05.05.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-296/2005

Download

17.11.2004. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-632/2004

Jautājumā par bērnu piedzimšanas pabalstiem uz robežapsardzes dienesta pienākumu pildītājiem, kuriem piešķirts valsts civildienesta ierēdņa statuss, ir attiecināms Valsts civildienesta likuma 25.pants.

Download

14.01.2004. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-21/2004

Download