• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 13. General Provisions for the Application of Compulsory Measures (Sections 241-249)

2022. Decision of the judge of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[J]/2022

Download

2021. Decision of the judge of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[R]/2021

Ievietošana ārstniecības iestādē ekspertīzes izdarīšanai ir ar brīvības atņemšanu saistīts piespiedu līdzeklis, kura piemērošanas pamats noteikts Kriminālprocesa likuma 283.pantā. Tas paredz divus nosacījumus, lai personu piespiedu kārtā varētu ievietot ārstniecības iestādē. Pirmkārt, tā ir nepieciešamība izdarīt tiesmedicīnisko vai tiesu psihiatrisko ekspertīzi. Otrkārt, attiecīgo pētījumu veikšana iespējama tikai ārstnieciskā stacionāra apstākļos. Abi šie nosacījumi izvērtējami, un attiecīgais pamatojums norādāms tiesas lēmumā.

Download

2020. Decision of the judge of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[A]/2020

Download

2020. Decision of the judge of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[K]/2020

Download

2018. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-[D]/2018

Download

25.07.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-517/2006

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma Pārejas noteikumu 6.punktu drošības līdzeklis, kurš nav paredzēts Kriminālprocesa likumā, ir jāmaina uz citu šajā likumā paredzētu.

Download