• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 39. Special Features of Pre-trial Criminal Proceeding Applying Coercive Measures to a Legal Person (Sections 439-441)

14.06.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-6/2016

Ja, piemērojot piespiedu ietekmēšanas līdzekli juridiskai personai, tiesa nolēmumā neizlemj un nepamato juridiskās personas ieinteresētību katra atsevišķa noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, tad nav ievēroti Kriminālprocesa likuma 440. un 548.panta nosacījumi.

Download