• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Transitional provisions

14.06.2016. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-6/2016

Gadījumā, ja apelācijas instances tiesa apspriedes laikā apspriežu istabā secina, ka ir jāgroza apsūdzība atbilstoši Kriminālprocesa likuma 455.panta trešajai daļai, tad nepieciešams izvērtēt, vai tiesas izmeklēšanā tika izskatīti apstākļi, kas ietverti grozītajā apsūdzībā un apsūdzētajam bija nodrošinātas tiesības aizstāvēties pret tiem un attiecīgi izvēlēties savu aizstāvības pozīciju. Par izšķirošo apstākli atzīšanai par to, ka apsūdzība tiek grozīta uz vieglāku, nevar būt sankcija par grozītajā apsūdzībā ietverto noziedzīgu nodarījumu.

Download

27.01.2006. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-32/2006

Download