• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter Twenty-six. Court deliberations and the defendant's last word

03.06.2002. Decision of assignment sitting of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-219/2002

Ja tiesājamam nav dots vārds aizstāvības runai tiesu debatēs, tad šāds pārkāpums kā vienīgais iemesls nevar būt par pamatu attaisnojoša sprieduma atcelšanai, ja vien sprieduma atcelšanu nav lūgusi pati attaisnotā persona

Download

11.05.1999. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-137/1999

Download

14.01.1999. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-1/1999

Download

26.05.1998. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-195/1998

Download

28.04.1998. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-136/1998

Download