• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter Thirty-four. Summary proceedings

06.01.2004. Decision of the Department of Criminal Cases of the Senate, case No SKK-14/2004

Pirmās instances tiesas spriedums atcelts, jo pārkāptas Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 100. pantā paredzētās cietušā tiesības piedalīties lietas iztiesāšanā

Download

24.03.1998. Decision of the Department of Criminal Cases, case No SKK-102/1998

Download