• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesas sēžu kalendārs

December 2022
PR OT TR CE PK SE SV 30 29 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments

-

Office phone 67020364

Lietas nr.: SKC-42/2022  

Izskatīšanas datums: 08.12.2022  

Procesa veids: Written procedure  

Iepriekšējā instance: Latgales apgabaltiesa  

Prasītājs: Anita Šapala, Kristers Šapals  

Atbildētājs: Rīgas 1. slimnīca, SIA  

Būtība: par morālā kaitējuma atlīdzināšanu Kasācijas lieta  

Lietas nr.: SKC-7/2022  

Izskatīšanas datums: 08.12.2022  

Procesa veids: Written procedure  

Iepriekšējā instance: Rīgas apgabaltiesa  

Prasītājs: Air Baltic Corporation, Akciju sabiedrība  

Atbildētājs: Baltic Taxi, SIA  

Būtība: par preču zīmju reģistrāciju atzīšanu par spēkā neesošām, negodīgas konkurences aizlieguma pārkāpuma atzīšanu, kaitējuma atlīdzību un aizlieguma noteikšanu lietot preču zīmi Kasācijas lieta  

Lietas nr.: SKC-316/2022  

Izskatīšanas datums: 08.12.2022  

Procesa veids: Written procedure  

Iepriekšējā instance: Zemgales apgabaltiesa  

Būtība: morālai kaitējuma kompensācijas piedziņa Kasācijas lieta  

Office phone 67020361

Office phone 67020339