• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesas sēžu kalendārs

March 2023
PR OT TR CE PK SE SV 28 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments

-

Office phone 67020364

Lietas nr.: SKC-3/2023  

Izskatīšanas datums: 30.03.2023  

Procesa veids: Written procedure  

Iepriekšējā instance: Rīgas apgabaltiesa  

Prasītājs: LDZ CARGO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

Atbildētājs: Māris Bremze, Baltijas Ekspresis, Akciju sabiedrība  

Būtība: Prasības pieteikums par nekonkurēšanas vienošanās (līguma) izpildi, atlīdzības piedziņu, zaudējumu atlīdzību, nokavējumu procentu piedziņu, negodīgas konkurences aizlieguma pārkāpuma konstatēšanu, aizlieguma noteikšanu un lūgums par prasības nodrošinājuma piemērošanu. Kasācijas lieta  

Lietas nr.: SKC-64/2023  

Izskatīšanas datums: 30.03.2023  

Procesa veids: Written procedure  

Iepriekšējā instance: Rīgas apgabaltiesa  

Prasītājs: Aigars Baumanis  

Atbildētājs: TOTAS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

Būtība: darba devēja uzteikuma atzīšana par spēkā neesošu, atjaunošana darbā Kasācijas lieta  

Lietas nr.: SKC-288/2023  

Izskatīšanas datums: 30.03.2023  

Procesa veids: Written procedure  

Iepriekšējā instance: Rīgas apgabaltiesa  

Prasītājs: Regīna Javoiša, Ego Javoišs  

Atbildētājs: Elīna Kauliņa, Madara Javoiša  

Būtība: uztura līguma laušana un zaudējumu piedziņa Kasācijas lieta  

Office phone 67020361

Lietas nr.: SKK-59/2023  

Izskatīšanas datums: 30.03.2023  

Procesa veids: Written procedure  

Iepriekšējā instance: Kurzemes apgabaltiesa  

Apsūdzētais: Artūrs Vanags  

Apsūdzības panti: KL 179.p.1.d.  

Office phone 67020339