• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

JUDIKATŪRA

Pievienots: 1. jūlijs, 2022.

18.05.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2022

Priekšnoteikumi īrnieka prasības par nepieciešamo izdevumu piedziņu apmierināšanai

Pievienots: 1. jūlijs, 2022.

16.06.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/2022

Nepieļaujamība grozīt vai papildināt apelācijas sūdzību pēc apelācijas sūdzības iesniegšanai paredzētā termiņa izbeigšanās; Preces apskates laiks un paziņošana par neatbilstību saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem

Pievienots: 1. jūlijs, 2022.

08.06.2022. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-512/2022

Piespiedu nomas maksas aprēķināšana, ja kadastrā reģistrēta zemes vienības daļa ar noteiktu lietošanas mērķi

Augstākā tiesa | Senāts

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511 (Ieeja no Elizabetes ielas)

Tālrunis: 67020350
E-pasts: at@at.gov.lv

image/svg+xml

Darba laiks
P - Ce: 08:15 - 17:00
Pk: 08:15 - 15:45

Seko mums