Tieslietu padome uzdeva Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Irīnai Jansonei tiesneša amata vakances laikā aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi.

Tiesnese vakances laikā aizstās senatoru Senāta Krimināllietu departamentā.

Likuma “Par tiesu varu” 79.pants noteic, ka Augstākās tiesas tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes laikā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un pozitīva attiecīgā departamenta atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt apgabaltiesas tiesnesim. Piemērotākā kandidāta atlase notiek konkursa kārtībā.

Tieslietu padome lēmumu pieņēma rakstveida procesā 14.janvārī.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv; tālruņi 67020396, 28652211