Tieslietu padome 5.novembrī apstiprināja kārtību, kā pirms atklāta konkursa uz rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata vakanci organizējama pieteikšanās uz vakanci starp tā paša līmeņa tiesu un augstāka līmeņa tiesas tiesnešiem. Proti, kā uz rajona (pilsētas) tiesneša amata vakanci var pieteikties citu rajona (pilsētu) tiesu tiesneši un apgabaltiesu tiesneši, bet uz apgabaltiesas tiesneša amata vakanci – citu apgabaltiesu tiesneši un Augstākās tiesas tiesneši.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar Tieslietu padomes 22.oktobrī apstiprināto Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtību šobrīd pirmās instances tiesneši piedalīsies vienotā konkursā uz apgabaltiesas tiesnešu amatu ar pārējiem kandidātiem, arī pieteikšanās kārtība neparedz iespēju tiesnešu pārcelšanai no rajona (pilsētas) tiesas uz apgabaltiesu  pirms atklātā konkursa. 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālruņi: 28652211, 67020396