Tieslietu padome 16.decembra sēdē turpināja apspriest un atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto metodisko materiālu tiesu priekšsēdētājiem – vadlīnijas lietu izskatīšanas termiņu standarta noteikšanai. Iepriekšējā sēdē, kad Tieslietu padome jau sāka izskatīt šo jautājumu, Tieslietu ministrijai tika uzdots precizēt vadlīnijas. 

Lietu izskatīšanas standarts vadlīnijās noteikts kā vidējais lietu izskatīšanas termiņš tiesā par visām lietām kopā un atsevišķām lietu kategorijām, kurās noteikta papildu uzraudzība.

Papildu uzraudzībai pakļautās civillietu kategorijas noteiktas, ņemot par pamatu uzņēmējdarbības vides uzlabošanas kritēriju. Administratīvajās lietās lietu kategorijas, kuras pakļautas uzraudzībai, noteiktas, par pamatu ņemot statistikas datus, savukārt krimināllietās – ņemot vērā noziedzīga nodarījuma sociālās ietekmes kritēriju. Administratīvo pārkāpumu lietās papildu uzraugāmās lietu kategorijas izvēlētas tiem pārkāpumu veidiem, kas tiek kvalificēti statistiski visbiežāk.

Vadlīnijas paredz, ka, nosakot lietas izskatīšanas termiņu standartu, veicams tiesas darba individuāls izvērtējums un ņemami vērā apstākļi, kas varētu ietekmēt lietu izskatīšanas ilgumu. Šādu izmaiņu ietekmes novērtējums nav nosakāms ar vienotām statistikas metodēm, bet veicams individuāli. Vadlīnijās uzsvērta tiesas priekšsēdētāja rīcības brīvība, nosakot lietu kategorijas, kas pakļautas papildu uzraudzībai, atbilstoši tiesas apgabala vai tiesas specifikai.

Vadlīnijas izstrādātas, lai veicinātu vienotu praksi likuma „Par tiesu varu” 27.1 panta par lietu izskatīšanas termiņu pārvaldību tiesās piemērošanu.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211