Ar Tieslietu padomes 7. janvāra lēmumu, kas pieņemts rakstveida procedūrā, atbalstīta Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ināras Zariņas iecelšana Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces amatā uz pieciem gadiem.

Ināra Zariņa jau 18 gadus vada un organizē zemesgrāmatu nodaļas darbu – 1996.-1998. viņa vadīja Siguldas zemesgrāmatu nodaļas darbu, bet pēc tam 16 gadus – Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļu.

Rajona tiesu zemesgrāmatu nodaļu priekšniekus uz pieciem gadiem ieceļ amatā tieslietu ministrs, saskaņojot ar Tieslietu padomi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211