Ar 5.novembra lēmumiem Tieslietu padome iecēla amatos divus tiesu priekšsēdētāju vietniekus – par Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieci un Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju iecēla tiesnesi Lindu Vēberi, bet par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieci – tiesnesi Anitu Dzērvi.

Tiesu priekšsēdētāju vietnieki amatā tiek iecelti uz piecu gadu termiņu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālruņi: 28652211, 67020396