Trešdien, 18. maijā, Tieslietu padome rakstveida procesā pieņēma lēmumus attiecībā uz rajonu (pilsētu) tiesu skaitu Latvijā un noteica apvienotās Rīgas pilsētas tiesas tiesnešu skaitu.

Tieslietu padome nolēma, ka no 2022. gada 1. augusta Latvijā būs deviņas rajonu (pilsētu) tiesas, kā arī precizēja pirmās instances tiesu darbības teritorijas atbilstoši šobrīd spēkā esošajam Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam. Tāpat Tieslietu padome noteica, ka Rīgas pilsētas tiesā ar 2022. gada 1. augustu strādās 122 tiesneši.

Jau ziņots, ka 2022. gada 22. aprīlī Tieslietu padome nolēma no 2022. gada 1. augusta reorganizēt Rīgas pilsētas tiesas – Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētu tiesu pievienot Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai, mainot apvienotās tiesas nosaukumu uz Rīgas pilsētas tiesa. Tiesu reorganizācijas rezultātā tiks izlīdzināta tiesnešu noslodze un lietu izskatīšanas termiņi visā Rīgas pilsētā.

Par Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Tieslietu padome iecēla šīs tiesas tiesnesi, tiesas priekšsēdētāja vietnieci Sanitu Kanenbergu. Priekšsēdētāja amata pienākumus Sanita Kanenberga pildīs līdz brīdim, kad atklāta konkursa rezultātā tiks iecelts jaunais tiesas priekšsēdētājs. Līdzšinējais Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs Māris Vīgants ar 2022. gada 10. maiju pārcelts uz Rīgas apgabaltiesu.

 

Papildu informācija:

Pamatojoties uz likuma “Par tiesu varu” 32. panta trešo daļu, tiesnešu kopskaitu rajonu (pilsētu) tiesās un Ekonomisko lietu tiesā, kā arī Administratīvajā rajona tiesā nosaka Saeima pēc Tieslietu padomes priekšlikuma. Savukārt tiesnešu skaitu katrā no tiesām nosaka Tieslietu padome pēc tieslietu ministra priekšlikuma.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380