Tieslietu padome noteikusi rajonu (pilsētu) tiesas un zemesgrāmatas nodaļas, kurās tiesnešu pienākumus pildīs astoņas 2010.gada decembrī Saeimas jaunieceltas tiesneses.

Ieva Čudina un Vita Puškundze tiesneša pienākumus pildīs Rīgas rajona tiesā, Kristīne Maike – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Sanita Rūtena-Laizāne – Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā, Anita Eglija – Liepājas tiesā.

Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesēm Inesei Bērzkalnei un Jolantai Līvenai noteikts pildīt pienākumus Rīgas rajona zemesgrāmatas nodaļā, bet Anitai Rudzišai Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 60.pantu rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi pēc tieslietu ministra priekšlikuma ieceļ amatā Saeima uz trim gadiem. Pamatojoties uz Saeimas lēmumu, Tieslietu padome nosaka konkrētu rajona (pilsētas) tiesu vai tās tiesu namu, kurā pildāmi tiesneša pienākumi. Tāpat saskaņā ar likuma 98.2 pantu, pamatojoties uz Saeimas lēmumu par tiesneša iecelšanu zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amatā, Tieslietu padome nosaka konkrētu zemesgrāmatu nodaļu, kurā pildāmi tiesneša pienākumi.
 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211