Par Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāju Tieslietu padome iecēla šīs tiesas tiesnesi un tiesas priekšsēdētājas vietnieci Aigu Putniņu. Priekšsēdētāja amatā iecelta uz pieciem gadiem.

Tieslietu padome uzklausīja divas kanidātes, kas bija pieteikušās konkursā un novērtētas Kandidātu izvērtēšanas komisijā.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs izteica pateicību līdzšinējai Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājai Ilzei Freimanei, kurai beidzies otrais pilnvaru termiņš amatā, līdz ar to viņa vairs nevarēja kandidēt. Kā norādīja gan amata kandidātes, gan Tieslietu padomes priekšsēdētājs – Administratīvās rajona tiesas darba organizācija ir sakārtota un efektīva.

  • Par visiem Tieslietu padomes 10.decembra sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211