Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 21. janvārī, tiks prezentēts CEPEJ – Eiropas Komisijas tiesiskuma efektivitātei – 2012. gada ziņojums par Eiropas tiesu sistēmām. Ziņojumā iekļauta sīka informācija par situāciju tiesiskuma jomā Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Paredzēta vēl otra prezentācija – pētījumā „Tiesnešu neatkarības nodrošināšana spēkā esošajos normatīvajos aktos. Teorētiskā pamatojuma izstrāde nepieciešamajām izmaiņām, ievērojot starptautisko institūciju izstrādātos dokumentus” analizēts Latvijas normatīvais regulējums tiesnešu neatkarības nodrošināšanai.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī lūgumu izskatīšana paust Tieslietu padomes viedokli jautājumos, kas saistīti ar tiesu sistēmu.

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūgusi Tieslietu padomes viedokli par likumprojektu grozījumiem Prokuratūras likumā, kas paredz imunitātes atcelšanu prokuroru saukšanai pie administratīvās atbildības.

Savukārt Tieslietu ministrija lūgusi Tieslietu padomes viedokli jautājumā par juridiskās pārstāvības izmaksu segšanu nacionāla rakstura lietās un pārrobežu lietās.

Tieslietu padome izskatīs arī vairākus tiesnešu karjeras jautājumus.

Tieslietu padomes sēde notiks 21. janvārī plkst. 13.00 Augstākās tiesas 461. zālē.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211