4. novembrī uz pirmo sēdi sanāca Tiesnešu disciplinārkolēģija jaunais sastāvs, ko 3. septembrī ievēlēja tiesnešu konference.

Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” un „Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā” disciplinārkolēģijas darbu vada Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, un šajā amatā tiesnešu konferencē ievēlēts Pāvels Gruziņš. Savukārt disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja vietnieku ievēl pati kolēģija, un pirmajā sēdē vienbalsīgi šis amats uzticēts Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētājai Edītei Knēgerei.

Pirmajā sēdē disciplinārkolēģija arī apstiprināja Tiesnešu disciplinārkolēģijas nolikumu jaunā redakcijā. Kolēģijas priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš skaidro, ka izmaiņas nolikumā bija nepieciešamas sakarā ar to, ka līdz ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” un „Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā” mainījusies disciplinārkolēģijas kompetence un sastāvs. Līdzšinējais regulējums neparedzēja tiesnešiem iespēju pārsūdzēt Tiesnešu disciplinārkolēģijas pieņemto lēmumu, bet jaunā likuma redakcija paredz iespēju vērsties Disciplinārtiesā, kas izveidota Augstākās tiesas Senātā.

Tiesnešu disciplinārkolēģija izskatīja arī pirmo lietu un izbeidza tieslietu ministra ierosināto disciplinārlietu pret Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Ligitu Kuzmani, jo secināja, ka lieta ierosināta nepamatoti.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211