Pārceļ tiesnesi no Madonas uz Jēkabpili

Tieslietu padome pārceļ tiesnesi Innu Lipšu no Vidzemes rajona tiesas Madonā uz Zemgales rajona tiesu Jēkabpilī.

Tiesnese bija pieteikusies uz vakanto tiesneša amata vietu Jēkabpilī, pamatojot to ar vēlmi strādāt tuvāk savai dzīves vietai.

Darbu Jēkabpilī tiesnese sāks 1.februārī.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 5.janvārī

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211