Tieslietu padome pārceļ tiesnesi Māri Vīgantu no Administratīvās apgabaltiesas uz Rīgas apgabaltiesu. Viņš bija pieteicies starp apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešiem izsludinātā konkursā uz Rīgas apgabaltiesas tiesneša amatu Civillietu tiesas kolēģijā. Māris Vīgants, kurš šobrīd pilda Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja amatu, darbu Rīgas apgabaltiesā sāks 10.maijā.

Savukārt Rīgas rajona tiesas tiesnese Elita Stivriņa bija pieteikusies konkursā uz tiesneša amatu Daugavpils tiesā Daugavpilī. Viņa tiek pārcelta ar 6.jūniju.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 18.martā

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211