Satversmes tiesas priekšsēdētāja padomniece Laila Jurcēna 16.decembra sēdē Tieslietu padomi iepazīstināja ar pētījumu „Tiesnešu apstiprināšana amatā un viņu karjeras virzība. Spēkā esošais normatīvais regulējums un nepieciešamie grozījumi”.

Pētījumā analizēts Satversmes 84.panta saturs un no tā izrietošie principi un prasības un izdarīti secinājumi par kompetenču pārdali starp varas atzariem.

Kā zināms, Satversmes 84.pants paredz vienreizēju Saeimas lēmumu attiecībā uz tiesneša amatā apstiprināšanu un neparedz Saeimas tiesības lemt par tiesneša karjeras virzību. 2010.gadā, nosakot Tieslietu padomes kompetenci, nav pārskatītas visu citu institūciju kompetences.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211