Viedokļu duelis “Kam vajadzīga tiesu neatkarība?” 

Diskusija “E-tiesiskums! Notiek augšupielāde”

Diskusija “Nemateriālo piespiedu izpildes līdzekļu neizmantotās iespējas”

Viktorīna par konstitūcijām un kopīga filmas “Atver Satversmi” skatīšanās

Improvizācijas teātris pašiem mazākajiem “Bērnu rīta Zaķa prāva”

Diskusija “Kuram strīdos rūp bērns?”

Izdotās “Krāpšanas rokasgrāmatas” atvēršana

Paneļdiskusija “Tiesneša sirdsapziņa, prāts un mugurkauls”