Piektdien, 11. novembrī, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā plānots apspriest e-lietas funkcionalitāti.

Sēdē plānots arī diskutēt par nepieciešamajiem uzlabojumiem rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtībā.

Tāpat Tieslietu padome lems par Latvijas tiesnešu konferences norises datumu 2023. gadā.

Sēdē tiks skatīti arī citi darba organizatoriskie jautājumi.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380