Sēdē, kas notiks piektdien, 26.novembrī, Tieslietu padome apspriedīs turpmākos soļus Tiesu efektivitātes darba grupas izstrādātā rīcības plāna īstenošanai. Lai īstenotu Tieslietu padomes darbības stratēģiju 3.rīcības virzienā “Efektīva un kvalitatīva tiesu vara”, Tieslietu padomes izveidotā darba grupa identificējusi četrus prioritāros darbības virzienus.

Tieslietu padome arī uzklausīs Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas informāciju par rīcības plānu e-lietas ieviešanai tiesās. E-lietas pakāpeniska ieviešana tiesvedībā sāksies no šī gada 1.decembra, un tiesu darba pāreja uz darbu pilnībā digitālā formātā notiks pakāpeniski līdz 2023.gada 1.decembrim. Tieslietu padome 29.oktobra sēdē uzdeva Tiesu administrācijai sagatavot rīcības plānu e-lietas projekta otrā posma ieviešanai, apzinot tiesu priekšsēdētāju un tiesnešu viedokļus par e-lietu, paredzot tiesnešu iesaisti un viņu uzklausīšanu digitālo rīku izstrādē, personāla apmācību un tiesu tehnisku nodrošinājumu jauno prasību izpildei.

Tieslietu padome lems arī par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja iecelšanu.

 

Tieslietu padomes sēdes darba kārtības projekts

 

Tieslietu padomes sēde notiks attālinātā režīmā. Sākums plkst.10.00.

Mediju pārstāvjiem, kuri vēlas sekot Tieslietu padomes sēdes gaitai, tiks nosūtīta saite tās skatīšanai tiešraidē. Pieteikties Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv; tālruņi 67020396, 28652211.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece