Pirmdien, 2. aprīlī notiks Tieslietu padomes sēde, kurā Tieslietu padome apspriedīs Tieslietu ministrijas sagatavoto koncepciju par pakāpenisku „tīro tiesu instanču” ieviešanu kriminālprocesā un civilprocesā.

Pēc Saeimas Juridiskās komisijas lūguma izteikt Tieslietu padomes viedokli par tiesu varas amatpersonu vienotas disciplinārkolēģijas izveidošanu, Tieslietu padomes sēdē paredzēts apspriest jautājumu par vienotu disciplinārlietu izskatīšanas kārtību tiesu varas amatpersonām.

Sēdes darba kārtībā vēl arī jautājumi par tiesnešu skaita noteikšanu un par vakantās Kuldīgas rajona tiesas tiesneša amata vietas nodošanu Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesai, kā arī vairāki lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos. Tieslietu padome uzklausīsies arī Tieslietu ministrijas sagatavotos priekšlikumus tiesnešu karjeras virzības tiesiskā regulējuma pilnveidošanai.

Tieslietu padome apspriedīs arī iespējamās izmaiņas tiesnešu konferences norisē, kā arī noklausīsies informāciju par Eiropas Tieslietu padomju tīkla projekta komandas izstrādāto dokumenta „Par tiesu varas reformām” projektu.

Tieslietu padomes sēde notiks Augstākās tiesas 461. zālē plkst. 13.30.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211