Otrdien, 22. februārī, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā apspriedīs 15. aprīļa Tiesnešu konferencē izskatāmos jautājumus, kā arī apstiprinās Tiesnešu konferences nolikumu.

Tieslietu padomes sēdē paredzēts noteikt tiesnešu skaitu katrā rajonu (pilsētas) tiesā, apgabaltiesā un zemesgrāmatu nodaļā. Pēc Tieslietu padomes priekšlikuma Saeima ir apstiprinājusi kopējo tiesnešu skaitu rajonu (pilsētu) tiesās 315, apgabaltiesās 134, zemesgrāmatu nodaļās 80 tiesneši.

Arī tiesnešu amatu jautājumi būs Tieslietu padomes darba kārtībā, tostarp par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu.

Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” Tieslietu padome apstiprina tiesnešu mantijas un amata zīmes lietošanas kārtības. Šajā sēdē padome paredzējusi apspriest šīs kārtības.

Tieslietu padomes sēde notiks 22. februārī plkst. 14.00 Augstākajā tiesā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211