Tieslietu padome uzklausīja Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas informāciju par rīcības plānu e-lietas ieviešanai tiesās. E-lietas pakāpeniska ieviešana tiesvedībā sāksies no šī gada 1.decembra, un tiesu darba pāreja uz darbu pilnībā digitālā formātā notiks pakāpeniski līdz 2023.gada 1.decembrim.

Tieslietu ministrija informēja par procesuālajos likumos (Civilprocesa likumā, Kriminālprocesa likumā un Administratīvā procesa likumā) noteikto pārejas regulējumu. Pārejas posmā e-lietas ietvaros lietas materiāli glabājami elektroniski un lietas dalībniekiem pieejami attālināti, vienlaikus saglabājot iespēju dokumentus iesniegt tiesā un arī saņemt papīra formātā. Divu gadu pārejas periodā ir pieļaujamas atkāpes no procesu likumos noteiktā pamatregulējuma par lietu digitalizāciju, piemēram, ja radušies tehniski šķēršļi vai ir liels dokumentu apjoms.

Savukārt Tiesu administrācija informēja par praktisko e-lietas ieviešanas plānu tiesās – programmu nodrošinājumu, lietotāju iesaisti programmatūru testēšanā un pilnveidē, tiesu nodrošinājumu ar nepieciešamo tehniku un lietotāju apmācību un komunikāciju.

Tieslietu padome aicina Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju arī turpmāk informēt Tieslietu padomi par e-lietas ieviešanas gaitu. Par pirmā mēneša procesu un problēmām informācija tiks gaidīta jau janvāra sēdē. Mērķis ir, lai e-lietas ieviešana saglabātu un paaugstinātu tiesu darba kvalitāti un efektivitāti, nevis sarežģītu tiesu darbu un mazinātu tiesu pieejamību tiesu klientiem.

  • Par visiem Tieslietu padomes 26.novembra sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv; tālruņi 67020396, 28652211