25. novembra sēdē, izskatot un izsakot viedokli par tiesu budžeta pieprasījumu 2011. gadam, Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas apkopoto Zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu budžeta pieprasījumu, izņemot daļā par tiesnešu atlīdzību.

Budžeta pieprasījumu daļā par tiesnešu atalgojumu Tieslietu ministrija sagatavojusi, pamatojoties uz likumprojektiem, kas paredz tiesnešu atalgojuma iekļaušanu vienotajā valsts un pašvaldību darbinieku samaksas sistēmā. Šo budžeta pieprasījuma daļu Tieslietu padome skatīs nākamajā sēdē, kopā ar Saeimas atsūtītajiem likumprojektiem. Likumprojektus grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, likumā „Par tiesu varu”, Prokuratūras likumā un Satversmes tiesas likumā Tieslietu padome no Saeimas Juridiskās komisijas saņēma īsi pirms sēdes, tādēļ šajā reizē jautājumu nebija iespējams sagatavot un apspriest.

Tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs un Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis skaidroja, ka tiesu budžetā 2011. gadā paredzēts tikai minimums, lai nodrošinātu tiesu un Zemesgrāmatu nodaļu darbību. Akceptējot tiesu budžeta pieprasījumu, Tieslietu padome norādīja, ka tajā nav paredzēts pietiekams finansējums tiesu darbinieku atalgojumam un citām valdības deklarācijā minētajām prioritātēm tiesu sistēmas attīstībā. Starp šīm aktualitātēm tiesnešu pārstāvji uzsvēra arī tiesnešu apmācības un starptautisko sadarbību, bet Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Sandra Strence norādīja, ka budžeta projektā nav ņemts vērā arvien pieaugošais tiesās izskatāmo lietu skaits.

Savukārt Augstākās tiesas budžeta pieprasījums sagatavots saskaņā ar šobrīd spēkā esošo likumu „Par tiesu varu” un Satversmes tiesas 2010. gada 18. janvāra spriedumu lietā Nr.2009-11-01 un 2010. gada 22. jūnija spriedumu lietā Nr.2009-111-01. Budžeta pieprasījumā iekļautas arī tādas likumā „Par tiesu varu” noteiktas pozīcijas kā tiesnešu dzīvības un veselības apdrošināšana, samaksa tiesnešiem par operatīvo darbību akceptēšanu, Tieslietu padomes un Disciplinārtiesas darbības nodrošināšana, kam 2010. gada budžetā finansējums nebija piešķirts. Tieslietu padome akceptēja Augstākās tiesas sagatavoto budžeta pieprasījumu.

Nākamā Tieslietu padomes sēde notiks 1. decembrī plkst. 14.00. Tajā tiks izskatīti likumprojekti, kas paredz tiesnešu un prokuroru atalgojuma iekļaušanu vienotajā valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atalgojuma sistēmā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211