Pirmdien, 10.decembrī notiks Tieslietu padomes sēde, kurā apstiprinās tiesnešu profesionālās darbības kārtējās novērtēšanas sarakstu 2013.gadam.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” pārejas noteikumu 41.punktu zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija pirmo reizi veic no 2013.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 1.janvārim. Tieslietu padome pēc tieslietu ministra un Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprina tiesnešu sarakstu, atbilstoši kuram secīgi tiek veikta tiesnešu profesionālās darbības kārtējā novērtēšana.

Tieslietu padome apspriedīs atbildi Satversmes tiesai lietā Nr.2012-16-01, kurā Tieslietu padomei kā pieaicinātai personai lūgts sniegt viedokli.

Lieta ierosināta pēc Augstākās tiesas senatora Jāņa Neimaņa pieteikuma par likuma „Par tiesu varu” 86.panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 102.pantam. Minētā likuma norma noteic, ka tiesneša amats nav savienojams ar piederību pie partijām un citām politiskajām organizācijām.

Sēdes darba kārtībā arī tiesnešu karjeras jautājumi.

Tieslietu padomes sēde notiks Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.13.00.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211