Ceturtdien, 27. janvārī notiks Tieslietu padomes sēde.

Tieslietu padome sagatavos priekšlikumu Saeimai par tiesnešu kopskaita noteikšanu rajonu (pilsētu) tiesās, apgabaltiesās un zemesgrāmatu nodaļās.

Darba kārtībā arī tiesnešu karjeras jautājumi – par tiesnešu pārcelšanu, pienākumu pildīšanu uz vakances laiku, amata pildīšanas termiņa pagarināšanu.

Tieslietu padome apspriedīs informāciju, kas saņemta no Saeimas par 1.lasījumā pieņemtajiem grozījumiem Saeimas vēlēšanu likumā, kas paredz, ka tiesneši, izņemot Satversmes tiesā strādājošos, kas pieteikti par deputāta kandidātiem, varētu saglabāt savu amatu līdz brīdim, kad ievēlēti Saeimā.

Tieslietu padome diskutēs arī par Tieslietu padomes kompetenci reglamentēt papildu atlīdzību tiesnešiem atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam.

Savukārt likumā „Par tiesu varu” noteikts Tieslietu padomes pienākums apstiprināt tiesneša mantijas un amata zīmes lietošanas kārtību un tiesneša amata apliecības paraugu. Tieslietu padome apspriedīs, kas un kādā termiņā izstrādās šīs kārtības un paraugus.

Tieslietu padomes sēde notiks Augstākās tiesas telpās, sākums plkst. 14.00.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211