Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 16.decembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja padomniece Laila Jurcēna iepazīstinās ar pētījumu „Tiesnešu apstiprināšana amatā un viņu karjeras virzība. Spēkā esošais normatīvais regulējums un nepieciešamie grozījumi”.

Pētījumā analizēts Satversmes 84.panta saturs un no tā izrietošie principi un prasības un, balstoties uz konstatēto, izdarīti secinājumi par kompetenču pārdali starp varas atzariem. Kā zināms, Satversmes 84.pants paredz vienreizēju Saeimas lēmumu attiecībā uz tiesneša amatā apstiprināšanu un neparedz Saeimas tiesības lemt par tiesneša karjeras virzību.

Tieslietu padome turpinās apspriest vadlīnijas lietu izskatīšanas vidējo termiņu plānošanai tiesās, par ko Tieslietu ministrija sniedza informāciju jau iepriekšējā Tieslietu padomes sēdē novembrī.

Tieslietu padome skatīs arī vairākus tiesnešu karjeras jautājumus, tostarp par tieslietu ministra priekšlikumu Rēzeknes pilsētas tiesas un Rīgas apgabaltiesas tiesas priekšsēdētāju iecelšanu amatos.

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 16.decembrī, Augstākajā tiesā, 461.zālē. Sākums plkst.13.00.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211