Trešdien, 13. jūlijā, Tieslietu padome rakstveida procesā pieņēma vairākus ar tiesnešu karjeru saistītus lēmumus.

Tieslietu padome par Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieci, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju iecēla tiesnesi Silvu Reinholdi. Jaunajā amatā S.Reinholde iecelta uz pieciem gadiem. Līdz šim tiesnese S.Reinholde 15 gadus vadīja Kurzemes apgabaltiesu.

Tāpat Tieslietu padome, pamatojoties uz pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu, nolēma uzdot Zemgales rajona tiesas tiesnesei Ingai Putrai aizstāt Zemgales apgabaltiesas tiesnesi tā prombūtnes laikā.

Tieslietu padome pārcēla Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnešus darbā uz Rīgas pilsētas tiesu. Jau ziņots, ka Rīgas pilsētas tiesa izveidota pēc reorganizācijas –  Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētu tiesu pievienojot Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai un mainot apvienotās tiesas nosaukumu uz Rīgas pilsētas tiesa. Rīgas pilsētas tiesa strādās no 2022. gada 1. augusta un tajā būs 122 tiesneši.

Tieslietu padome nolēma arī pārcelt darbā Rīgas apgabaltiesā trīs pirmās instances tiesas tiesnešus – Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesneses Adriju Buliņu un Anitu Grāvīti, kā arī Rīgas rajona tiesas tiesnesi Ievu Bāliņu. Tāpat Tieslietu padome pārcēla darbā uz Kurzemes apgabaltiesu Kurzemes rajona tiesas tiesnesi Iļju Grigorjevu, kurš līdz šim jau pildīja apgabaltiesas tiesneša pienākumus. Ar rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas 2022. gada 21. jūnija lēmumu iepriekš minētie tiesneši tika iekļauti vispārējās jurisdikcijas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneša amata kandidātu sarakstā.

Tieslietu padome pārcēla darbā Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā piecus pirmās instances tiesas tiesnešus – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnešus Zigmundu Dunduru un Karīnu Kazārovu, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Signi Grīnbergu un Ievu Kulaginu un Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnesi Dainu Treiju. Tiesneses Karīna Kazārova, Ieva Kulagina un Daina Treija jau pilda Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneša pienākumus kopš 2021. gada 23. aprīļa. Ar rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas 2022. gada 21. jūnija lēmumu iepriekš minētie tiesneši tika iekļauti vispārējās jurisdikcijas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneša amata kandidātu sarakstā.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380