Piektdien, 16. septembrī, Tieslietu padomes sēdē plānots lemt par Administratīvās apgabaltiesas un Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāju iecelšanu.

Uz Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja amatu kandidē Administratīvās apgabaltiesas tiesneši Ojārs Priedītis un Kaspars Berķis. Savukārt uz Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja amatu – Rīgas pilsētas tiesas tiesneši Anda Kraukle, Baiba Ozoliņa un Viktors Makucevičs. Ar amatu kandidātu koncepcijām var iepazīties šeit.

Sēdē plānots lemt arī par Administratīvās rajona tiesas tiesnešu Agra Dreimaņa, Ingas Juhņevičas – Knokas un Ilzes Freimanes pārcelšanu darbā Administratīvajā apgabaltiesā.

Tāpat Tieslietu padome apspriedīs viedokli Satversmes tiesas lietā Nr. 2022-19-01 par Advokatūras likuma 16. panta 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam.

 

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380