Piektdien, 21. oktobrī, Tieslietu padome plāno lemt par 2023. gada mācību programmu tiesnešiem un tiesu darbiniekiem.

Sēdē plānots arī lemt par Latvijas Tiesnešu biedrības ierosinājumu piešķirt bijušajam Augstākās tiesas priekšsēdētājam senatoram Andrim Guļānam Goda tiesneša nosaukumu.

Tāpat Tieslietu padome apspriedīs viedokli Satversmes tiesas lietā Nr. 2022-19-01 par Advokatūras likuma 16. panta 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam.

Sēdē tiks apspriesti arī citi darba organizatoriskie jautājumi.

Papildinformācija:

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu”, Tieslietu padomes viena no funkcijām ir tiesnešu, tiesu darbinieku mācību programmu saturu apstiprināšana.

Tiesnesim, kurš godprātīgi strādājis un izbeidzis tiesneša darbību, Tieslietu padome var piešķirt Goda tiesneša nosaukumu.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380