Tieslietu padome lēma arī par Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju uz turpmākajiem pieciem gadiem iecelt Didzi Aktumani. D. Aktumanis amata pienākumus sāks pildīt no 2022. gada 16. maija.

D. Aktumanis par tiesnesi strādā kopš 2005. gada un ir specializējies krimināllietu un administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā. Kopš 2016. gada strādā Kurzemes apgabaltiesā par tiesnesi un no 2020. gada pilda arī tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus, kā arī ir Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs.

Papildu informācija:

Tieslietu padomes apstiprinātā rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtība nosaka, ka pēc atlases komisijas atzinuma par kandidāta piemērotību amatam saņemšanas, Tieslietu padome lemj par kandidāta iecelšanu amatā.

Līdzšinējai Kurzemes priekšsēdētājai Silvai Reinholdei pilnvaru termiņš tiesas priekšsēdētājas amatā beidzas 2022. gada 15. maijā.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380