Piektdien, 30. septembrī, Tieslietu padome rakstveida procesā pieņēma vairākus ar tiesnešu karjeru saistītus lēmumus.

Tieslietu padome nolēma iecelt tiesnesi Ievu Čudinu Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā uz pieciem gadiem.

Tāpat Tieslietu padome lēma pārcelt tiesnesi Vitu Vjateri no Rīgas pilsētas tiesas uz Rīgas rajona tiesu.

Tieslietu padome noteica amata pienākumu izpildes vietu četriem jaunajiem tiesnešiem, kas rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā iecelti ar Saeimas 2022. gada 15. septembra lēmumu. Ekonomisko lietu tiesā darbu sāks tiesnesis Miks Čevers. Rīgas pilsētas tiesā darba gaitas sāks tiesneses Laura Smukule un Ilona Sabīne Sviķe, Rīgas rajona tiesā Rīgā tiesnesis Guntis Lauskis.

Papildu informācija:

Tieslietu padomes funkcijās ietilpst:

  • lemt par rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu;
  • noteikt amatā ieceltajam tiesnesim konkrētu rajona (pilsētas) tiesu vai tās tiesu namu ar attiecīgu tiesneša amata pienākumu izpildes vietu;
  • lemt par tiesneša pārcelšanu likumā noteiktajos gadījumos.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380