No šī gada 1.decembra tiesās plānota e-lietas pakāpeniska ieviešana tiesvedībā. Tieslietu padomes locekļi atbalsta e-lietas pakāpenisku ieviešanu, vienlaikus vēršot uzmanību uz to, ka e-lietai ir jākļūst par efektīvu tiesu darba rīku, kas ir atbalsts tiesnesim pamatfunkcijas veikšanai – tiesas spriešanai, nevis kavē vai apgrūtina to.

Tieslietu padomes sēdē 29.oktobrī tika uzklausīti Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas pārstāvji, kas informēja par tiesu gatavību uzsākt darbu ar e-lietu, kā arī sniedza atbildes gan uz tiesnešu bažām par neskaidro situāciju, nepietiekamu komunikāciju un reformas tehnisko nodrošinājumu. 

Tiesu darba pāreja uz darbu pilnībā digitālā formātā notiks pakāpeniski līdz 2023.gada 1.decembrim. Šobrīd noslēdzies pirmais – sagatavošanas – posms un paredzēts uzsākt e-lietas ieviešanas posmu, kura laikā tiesneši varēs sākt strādāt ar e-lietu. Lai neapgrūtinātu tiesnešu darbu un nepārslogotu tiesas, ieviešot jaunās tehnoloģijas, sākotnēji e-lietu lietošana būs tiesu izvēles iespēja līdzās lietu papīra formātam.

Apzinot tiesu priekšsēdētāju un tiesnešu viedokļus par e-lietas ieviešanu tiesu darbā, Tieslietu padomes locekļi norādīja, ka tiesneši ir gatavi apgūt un strādāt ar e-lietu, taču ir satraukti par neskaidro situāciju – tiesām šobrīd nav iespējams nodrošināt pilnīgu lietu digitalizāciju ne tehniski, ne cilvēkresursu ziņā. Tiesneši neesot pietiekami iesaistīti jauno digitālo platformu veidošanā, kas rada bažas par to risinājumu atbilstību tiesu darba vajadzībām. Kā tēlaini salīdzināja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova – ja notāri un tiesu izpildītāji savus digitālos risinājumus veidoja paši un izveidoja par efektīviem darba instrumentiem, tad “tiesām tiek šūts ļoti dārgs mētelis pie laba drēbnieka, bet piemērīts tas tiek uz manekena, nevis lietotāja”.

Tieslietu padome uzdeva Tiesu administrācijai sagatavot Rīcības plānu e-lietas projekta otrā posma ieviešanai, apzinot tiesu priekšsēdētāju un tiesnešu viedokļus par e-lietu, paredzot tiesnešu iesaisti un viņu uzklausīšanu digitālo rīku izstrādē, personāla apmācību un tiesu tehnisku nodrošinājumu jauno prasību izpildei.

 

Tiesu administrācija informē, ka e–lieta paredz pakāpeniski pilnībā digitalizēt lietu vešanu izmeklēšanas, apsūdzības, tiesvedības un sodu izpildes procesā, izveidojot vienotu elektronisku tiesvedības procesu un nodrošinot informācijas apmaiņu starp tiesām, prokuratūru, procesa dalībniekiem un citām ar tiesvedību saistītu iestāžu informācijas sistēmām. Īstenojot projekta pirmo posmu, ir veikta virkne nepieciešamo darbību, lai uzsāktu tiesu darbību digitalizāciju – tehniski sagatavota infrastruktūra, izveidota e-lietas pamatbāze, tiesās veikts datu tīkla audits un papildināts tehniskais nodrošinājums, digitalizācijas procesi ieviesti procesuālajos likumos. Otrajā posmā notiks personāla apmācība un sāksies digitālo risinājumu aprobācija praksē. 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

rasma.zvejniece@at.gov.lv; tālruņi 67020396, 28652211.