Otrdien, 23. novembrī, notika Tieslietu padomes sēde, kurā padome lēma par vairāku apgabaltiesu tiesnešu aizstāšanu un konkrētu apgabaltiesu un rajona tiesu noteikšanu, kurās Saeimas ieceltajiem un apstiprinātajiem tiesnešiem pildīt tiesneša pienākumus.

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesim Gvido Unguram uzdots pildīt Rīgas apgabaltiesas tiesneša pienākumus tiesneses Ivetas Melderes pagaidu prombūtnes laikā, bet Administratīvās rajona tiesas tiesnesei Dzintrai Amerikai – Administratīvās apgabaltiesas tiesneša pienākumus tiesneša Māra Vīganta prombūtnes laikā.

Tieslietu padome apgabaltiesas tiesnesēm Ilzei Celmiņai, Ilzei Ošiņai un Laumai Volbergai noteica pildīt tiesneša pienākumus Rīgas apgabaltiesā, bet Valdai Zommerei – Administratīvajā apgabaltiesā.

Savukārt tiesnesēm Agnesei Juškevičai, Laurai Konošonokai un Ievai Višķerei noteica pildīt tiesneša pienākumus Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.

Tieslietu padome arī sāka diskusiju par Tieslietu ministrijas apkopoto tiesu budžeta un Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2011. gadam, kā arī paredzamajām izmaiņām tiesnešu darba samaksas sistēmā.

Nākamajā Tieslietu padomes sēdē ceturtdien, 25. novembrī plkst. 15.00, paredzēts turpināt skatīt Tieslietu ministrijas apkopoto tiesu budžeta un Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu, lai sniegtu viedokli par tiem, kā to nosaka likums „Par tiesu varu”.

Jautājumu par tiesnešu darba samaksas iekļaušanu vienotajā atalgojuma sistēmā nav paredzēts skatīt, jo Tieslietu padome no Saeimas Juridiskās komisijas vēl nav saņēmusi šādu likumprojektu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211