Pirmdien, 16. maijā, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā Tieslietu ministrija informēs par Tieslietu mācību centra (TMC) izveides procesu, savukārt Tiesu administrācija par e-lietas ieviešanas gaitu. Tieslietu padome lems arī par Latvijas tiesnešu neklātienes konferences sasaukšanu.

Tieslietu padomes locekļi uzklausīs Tieslietu ministrijas informatīvo ziņojumu par TMC izveides virzību. Tieslietu padome 2021. gada 18. jūnijā atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto koncepciju, kas paredz tiesnešu un prokuroru kvalifikācijas celšanas sistēmas reformu un TMC izveidi, un aicināja Tieslietu ministriju ziņot par reformas virzību, kā arī par plānotajām TMC aktivitātēm.

Sēdē Tiesu administrācija ziņos par e-lietas ieviešanas gaitu. Tā kā e-lietas pilnīga ieviešana tiesās plānota līdz 2023. gada 1. decembrim, Tiesu administrācija regulāri informē Tieslietu padomi par paveiktiem un plānotiem pasākumiem e-lietas ieviešanai.

Šā gada ietvaros vairākiem tiesnešu pašpārvaldes institūciju locekļiem beidzas pilnvaru termiņš. Tāpēc Tieslietu padome lems arī par Latvijas tiesnešu neklātienes konferences sasaukšanu, lai ievēlētu tiesnešu pašpārvaldes institūcijā jaunus locekļus.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380