Pirmdien, 17. oktobrī, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta tiksies ar Daugavpils un Rēzeknes tiesu tiesnešiem. Tikšanās laikā plānots apspriest aktuālos Tieslietu padomes un tiesu darba jautājumus.

Vizītes ietvaros Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs informēs tiesnešus par Tieslietu padomes darbības stratēģiskajiem virzieniem, kā arī šī gada darba plāna izpildi. Tāpat ar tiesnešiem plānots apspriest e-lietas darbības efektivitāti, jautājumus par tiesnešu pašpārvaldes institūciju darbu un tiesnešu amata vakancēm, kā arī citus aktuālus tematus.

Tieslietu padome piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Tāpēc, lai nodrošinātu kvalitatīvu un nepastarpinātu dialogu ar tiesu varu, Tieslietu padomes locekļi tikušies arī ar Latgales, Zemgales, Vidzemes, Kurzemes un Rīgas apgabaltiesu tiesnešiem. Tieslietu padomes locekļiem plānotas darba vizītes uz citām pirmās instances tiesām, kā arī uz Administratīvo apgabaltiesu.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380