No 27. līdz 28. jūnijam Tieslietu padomes priekšsēdētājs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Augstākās tiesas priekšsēdētāja padomniece Tieslietu padomes jautājumos Solvita Harbaceviča, Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja Alla Spale, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa un Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze Dārta Eglīte apmeklēja Lietuvas Tieslietu padomi un Tiesu administrāciju. Vīzītes ietvaros pārrunāti nozīmīgi tiesu sistēmas un tiesnešu neatkarības jautājumi.

Latvijas Tieslietu padomes un Augstākās tiesas delegācija tika iepazīstināta ar Lietuvas Tieslietu padomes un Valsts Tiesu administrācijas kompetenci un funkcijām, kā arī ar šo institūciju darbības aktualitātēm un problēmjautājumiem. Lietuvas kolēģi norādīja, ka Lietuvas Tieslietu padomei ir būtiska loma tiesu pārvaldes un tiesnešu neatkarības nodrošināšanā. Lietuvas Tieslietu padomes sastāvā ir 17 tiesneši. Lietuvas Tieslietu padome darbojas ciešā sasaistē ar Valsts Tiesu administrāciju, kas ir no izpildvaras neatkarīga institūcija. Tās darbības mērķis ir nodrošināt tiesu darbu, stiprināt tiesu sistēmas neatkarību un uzlabot tiesu darba apstākļus.

Latvijas Tieslietu padomes priekšsēdētājs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs iepazīstināja Lietuvas kolēģus ar Latvijas Tieslietu padomes tiesisko statusu un darbības virzieniem. A.Strupišs vērsa uzmanību uz to, ka Latvijā rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu administratīvo darbu organizē un nodrošina Tiesu administrācija, kas ir izpildvaras institūcija, savukārt Augstākajā tiesā to veic Augstākās tiesas administrācija.

Vizītes ietvaros tika pārrunāta arī Lietuvas Tieslietu padomes loma tiesu budžeta veidošanas procesā. Lietuvas Valsts Tiesu administrācija izstrādā valsts budžeta projektu, kuru saskaņo ar Tieslietu padomi, organizē tiesu programmu un investīciju projektu izpildi, lai nodrošinātu efektīvu un racionālu valsts finanšu pārvaldību un izlietojumu.

Lietuvas pārstāvjus interesēja Latvijas Tieslietu padomes iesaiste tiesnešu skaita noteikšanā un tiesnešu atlases procesā.

Delegācijas vienojās par nākamās darba sanāksmes organizēšanu Rīgā, kā arī izteica abpusēju vēlmi cieši sadarboties Eiropas Tieslietu padomju asociācijas ietvaros un veidot kopējus starptautiskos projektus.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380