Piektdien, 7. oktobrī, Tieslietu padome rakstveida procesā nolēma pārcelt Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi Indru Melderi Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatores amatā.

Tiesnese Indra Meldere līdz šim strādāja Administratīvajā apgabaltiesā. No 2008. gada līdz 2011. gadam Administratīvajā rajona tiesā.

 

Papildu informācija:

Tieslietu padome pieņem lēmumu, ja uz Augstākās tiesas tiesneša amatu tiek virzīts kandidāts, kas jau ir Saeimas apstiprināts tiesnesis zemākas instances tiesā. Savukārt, ja uz Augstākās tiesas tiesneša amatu tiek virzīts kandidāts, kas nav tiesnesis - viņu tiesneša amatā apstiprina Saeima bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.

 

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380