Otrdien, 18. oktobrī, Tieslietu padome rakstveida procesā nolēma pārcelt tiesnesi Jāni Kucenko no Vidzemes rajona tiesas Valmierā uz Vidzemes rajona tiesu Limbažos. Amata pienākumus Vidzemes rajona tiesā Limbažos tiesnesis Jānis Kucenko sāks pildīt ar 2022. gada 21. novembri.

Tāpat Tieslietu padome nolēma pārcelt vakanto tiesneša amata vietu no Kurzemes rajona tiesas Talsos uz Kurzemes rajona tiesu Ventspilī, lai efektīvāk izmantotu tiesas resursus un izlīdzinātu noslodzi starp tiesnešiem.

Papildu informācija:

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu”, Tieslietu padomes funkcijas:

  • lemt par tiesneša pārcelšanu uz citu tiesneša amata pienākumu izpildes vietu tiesas darbības teritorijas ietvaros;
  • lemt par vakantas tiesneša amata vietas pārcelšanu tiesas darbības teritorijas ietvaros.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380