Piektdien, 20. maijā, notiks Latvijas tiesnešu konference, kurā diskutēs par tiesas neatkarību demokrātiskas sabiedrības interesēs.

Konferenci atklās Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs, valsts prezidents Egils Levits, Eiropas Tieslietu padomju asociācijas prezidents Filippo Donati un Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Konferences pirmajā daļā ziņojumu sniegs Aigars Strupišs, akcentējot taisnīgas un neatkarīgas tiesas nozīmi demokrātiskā sabiedrībā. Valsts prezidenta kancelejas vadītāja vietniece Laila Jurcēna sniegs priekšlasījumu par tiesu varas institucionālo neatkarību. Rīgas Stradiņa universitātes Politikas zinātnes katedras vadītājs Mārtiņš Daugulis runās par sabiedrības uzticēšanos tiesām, vēršot uzmanību uz mūsdienu komunikācijas izaicinājumiem.

Konferences otrā daļa tiks veltīta tiesnešu pašpārvaldes aktuāliem jautājumiem. Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele ziņos par tiesnešu pašpārvaldes lomu tiesu neatkarības stiprināšanā. Tiesnešu atlases komisijas priekšsēdētāja, senatore Dzintra Balta informēs par tiesnešu atlasi un karjeras virzību. Savukārt tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārstāvji: Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekle, senatore Rudīte Vīduša, Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja, Zemgales apgabaltiesas tiesnese Dace Skrauple, Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekle, Administratīvās rajona tiesas tiesnese Ilze Freimane iepazīstinās konferences dalībniekus ar tiesnešu pašpārvaldes institūciju aktualitātēm. Psiholoģe Marija Ābeltiņa sniegs priekšlasījumu par tiesnešu objektīvas spriestspējas stiprināšanu.

Šī gada Latvijas tiesnešu konference norisināsies “Splendid Palace”.

Ar Latvijas tiesnešu konferences darba kārtību iespējams iepazīties šeit.

Latvijas tiesnešu konference tiešraidē tiks translēta Tiesu administrācijas YouTube kontā. Tiešraides saite: https://www.youtube.com/watch?v=fOZ1QjY6PVw

Mediju iespējas: Mediju pārstāvjiem, kas vēlas atspoguļot konferences gaitu, jāpiesakās pie Tieslietu padomes sekretariāta padomnieces komunikācijas jautājumos Lanas Mauliņas pa e-pastu Lana.Maulina@at.gov.lv līdz 19. maijam plkst. 17.00.

 

Papildu informācija:

Tiesnešu konference ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, ko ne retāk kā reizi gadā sasauc Tieslietu padome. Konferencē piedalās rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesneši. Kā viesi uz konferenci aicināti Tieslietu padomes locekļi, Satversmes tiesas tiesneši, Latvijas tiesneši starptautiskajās tiesās un Goda tiesneši.

Latvijā kopumā ir 541 rajonu (pilsētu), apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnesis.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380