Tiesnešu neklātienes konferences otrajā vēlēšanu kārtā 21.septembrī par Tiesnešu ētikas komisijas locekli no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus ievēlēts Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētājs Jānis Grīnbergs.

Tiesnešu konferences otrajā kārtā tika balsots arī par Tieslietu padomes locekli no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus un par Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekli no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus, taču neviens no kandidātiem neieguva vajadzīgo balsu skaitu.

Līdz ar to vēlēšanu trešajā kārtā 28.septembrī tiks balsots par Tieslietu padomes locekļa kandidāti Baibu Ozoliņu un Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļa kandidāti Aiju Reitupi, kuras ieguvušas visvairāk balsu vēlēšanu otrajā kārtā.

Kopumā Tieslietu padomes un tiesnešu pašpārvaldes locekļu amata kandidātu vēlēšanās piedalījās 417 Latvijas tiesneši.