Tieslietu padome 11.novembra sēdē atbalstīja iespējamos grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, paredzot tiesneša stāžā, kas dod tiesības uz izdienas piemaksu, ieskaitīt arī prokurora, Satversmes tiesas tiesneša, starptautiskas tiesas tiesneša vai pārnacionālas tiesas tiesneša amatā nostrādāto laiku.

Iepriekšējā sēdē Tieslietu padome gan bija pieņēmusi lēmumu aicināt Saeimas Juridisko komisiju un Tieslietu ministriju izstrādāt grozījumus likumā, nosakot, ka, aprēķinot tiesneša izdienas piemaksu, tiesneša amatā nostrādātajam laikam pielīdzināms arī citos tiesneša amatam radniecīgos amatos nostrādātais laiks, tas ir, arī zvērināta advokāta, tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla un tiesībsarga amatā nostrādātais laiks.

Pēc ilgākām diskusijām par iespējamiem tiesiskā regulējuma variantiem, viedokļu un risku analīzes uzklausīšanas Tieslietu padome šoreiz atbalstīja Tieslietu ministrijas piedāvāto risinājuma variantu, kurā paredzēts tiesneša darba stāžā, kas dod tiesības uz izdienas piemaksu, ieskaitīt tikai prokurora un tiesneša amatos nostrādāto laiku.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211