11.novembra sēdē Tieslietu padome atbalstīja Rīgas rajona tiesas tiesneses Ineses Siliņevičas atkārtotu iecelšanu Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem. Inese Siliņiceviča Rīgas rajona tiesu vada kopš 2008. gada, pirms tam bijusi priekšsēdētāja vietniece un kopumā par tiesnesi strādā 11 gadus.

Tieslietu padome noteica tiesas, kurās tiesneša pienākumus pildīs ar Saeimas 17. oktobra lēmumu tiesneša amatā ieceltas tiesneses. Elīna Leitāne būs tiesnese Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā, Līga Grīnberga – Limbažu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Kristīne Vinte-Korne – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā.

Divi jautājumi bija par tiesnešu pārcelšanu citā tās pašas instances tiesā. Tieslietu padome atbalstīja Gunas Krieviņas pārcelšanu tiesneša amatā no Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas uz Valmieras rajona tiesu, taču Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama tiesneses Lalas Apšenieces pārcelšanai tiesneša amatā uz Dobeles rajona tiesu nedeva piekrišanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211